GPSINTROGPS module

 

OriginGPS เป็นผู้ผลิตและพัฒนาชั้นนำระดับโลก จัด ขาย GPS โมดูลเสาอากาศขนาดจิ๋วทีทันสมัย

โมดูล OriginGPS กับเสาอากาศที่ฝังตัวเสนอระบบความไวอย่างไม่มีที่เทียบเคียงและระบบป้องกันเสียงโดยผสมผสานระบบเสียงฟรีโซน (NFZ TM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีกรรมสิทธิ์สำหรับการแก้ไขตำแหน่งได้รวดเร็วขึ้นและมีเสถียรภาพในการสำรวจแม้ภายใต้เงื่อนไขสัญญาณจีพีเอสที่ท้าทาย

OriginGPS ก่อตั้งในปี 2006 เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีกรรมสิทธิ์ที่ย่อโมดูลเสาอากาศ RF จึงสนองความต้องการของตลาดสำหรับโซลูชั่นการเชื่อมต่อแบบไร้สายขนาดจิ๋ว

 

   
© copy right 2013 EDM LTD.