กล่องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

Electrostatic Protection Box  คือกล่องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดขึ้นและอาจจะทำให้อุปกรณ์ที่อยู่ภายในได้รับความเสียหายได้

  การประยุกต์ใช้งาน 

          Electrostatic Protection Box ทำมาจากกระดาษแข็งที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต หรือที่เรียกว่า

 Electrostatic ซึ่งมีความสัมคัญต่อวงการอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก เพราะ Electrostatic นี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดความเสียหายได้ดังนั้นมันจึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีความเหมาะสมกับการ ใช้งานทั้งในโรงงาน Electronic, การขนส่งอุปกรณ์Electronic หรือแม้กระทั่งการเก็บรักษา และอื่น ๆ อีกมากมาย Product ที่มีการออกแบบใว้แล้วก็ประกอบไปด้วย กล่องใส่อุปกรณ์,กล่องบรรจุ PCB

 บอร์ดเพื่อการขนส่ง,กล่องบรรจุ IC tube,หรือตามแต่ที่ลูกค้าต้องการ

 คุณสมบัติ กล่องป้องกันไฟฟ้าสถิต

         ความต้านทางบริเวณพื้นผิว

                 - เยื่อตรงกลางผนังกล่อง     < 100 Ohm

                 - บริเวณผิวกล่อง               107-8 Ohm

         ความเร็วในการคลายประจุ           < 2 วินาที

         สีกล่อง                                  น้ำเงิน

   
© copy right 2013 EDM LTD.